Acabamos de ser seleccionados como entidade colaboradora no Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO – Bonos Social).
O bono dixital contribuirá a financiar a contratación de novos servizos de conexión de banda ancha ou o incremento da velocidade de servizos xa contratados dende unha ubicación fixa e irá destinado a persoas físicas de unidades familiares que foron identificadas como vulnerables.
 
Co acordo que firmouse con AMTEGA os solicitantes dos bonos van gozar dunha minoración mensual de ata 20€ da factura emitida durante un período de ata 12 meses o que supón unha minoración máxima de 240€/anuais.
 
Seguemos coa filosofía inicial de chegar a onde ninguna empresa chega co seu servizo de fibra e colaborando activamente coas persoas máis vulnerables así como con distintas entidades sen fins de lucro, as cales disfrutan dos servizos ofertados por A Tua Xanela de balde.