TARIFA ENXEBRE

9,95 €/mes

 • Chamadas ilimitadas
 • Internet 20 Gb
 • A mellor cobertura a nivel nacional
 • Sen permanencia
 • 20Gb extra por só 1€ máis

TARIFA GALOPÍN

11,75 €/mes

 • Chamadas ilimitadas
 • Internet 40 Gb
 • A mellor cobertura a nivel nacional
 • Sen permanencia
 • 40Gb extra por só 1€ máis

TARIFA PÍCARO

15,75 €/mes

 • Chamadas ilimitadas
 • Internet 60 Gb
 • A mellor cobertura a nivel nacional
 • Sen permanencia
 • 60Gb extra por só 1€ máis

TARIFA ESMORGA

19,75 €/mes

 • Chamadas ilimitadas
 • Internet 80 Gb
 • A mellor cobertura a nivel nacional
 • Sen permanencia
 • 80Gb extra por só 1€ máis

BONO COMPARTIR

3 ou 4 liñas a compartir datos

Cada liña 7,75€

CHAMADAS ILIMITADAS

Bono datos 12€

110Gb para compartir entre as liñas

LIÑAS ADICIONAIS

Engade liñas adicionais a nome do mesmo titular

OPCIÓN CON DATOS

7 Gb + CHAMADAS ILIMITADAS 5,95€

OPCIÓN SEN DATOS

CHAMADAS ILIMITADAS 5,75€
 • Unha das mellores coberturas móbil 4G a nivel nacional
 • Se consumes os datos do teu móbil engade un bono por só 1€
 • Sen cambios no prezo nin cotas adicionais. Paga só o que contrates. Prezos con ive engadido
 • Queremos darche a mellor atención, somos galegos, traballando para galegos

OUTRAS TARIFAS DE MÓBIL

ENXEBRE 2

7Gb + CHAMADAS ILIMITADAS 7,95€
CONTRÁTAO

ENXEBRE 3

CHAMADAS ILIMITADAS 7,75€
CONTRÁTAO

Condiciones:

– Superados os 3000 minutos na tarifa Galopín e Pícaro ou 6000 minutos na tarifa Esmorga:
5 cént/min – 20 céntimos o establecemento de chamada.
12 cént/SMS – 61 cént/SMS internacionais.

– Superado o tráfico de datos reducirase a velocidade a 16kbps.
Presúmese un uso non razoable ou irregular cando o cliente use máis de 3.000 minutos o mes (na tarifa Galopín e Pícaro) e 6000 minutos o mes (na tarifa Esmorga), chame a máis de 150 destinos diferentes ou realice chamadas continuadas con duración superior a 90 minutos.